Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 64
  • Tất cả: 26197
LICH CONG TAC XET TOT NGHIEP 2016- 2017- TUYEN SINH LOP 6 VA LOP 10 2017- 2018

PHÒNG GD- ĐT TÂN BIÊN

TRƯỜNG THCS THIỆN NGÔN

 

Số: ……/ THCS TN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Tân Bình, ngày ….. tháng ….. năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC

XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2016- 2017

TUYỂN SINH LỚP 6 THCS, LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017- 2018

 

I. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2016- 2017:

TT

NỘI DUNG  CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

1

Hội nghị tập huấn công tác xét Tốt nghiệp THCS

 14 giờ 00 ngày 19/4/2017

2

Tổ chức hội nghị Cha mẹ học sinh hướng nghiệp- phân luồng, học ôn tập tuyển 10

GVCN: 15 giờ 19/4/2017

PHT: 15 giờ 45 19/4/2017

3

- Trường THCS Thiện Ngôn báo cáo danh sách đề nghị thành lập Hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS.

- Hướng dẫn GVCN, học sinh thực hiện hồ sơ

20/4/2017

5

Tiếp nhận đơn đăng ký và hồ sơ dự xét công nhận TN của người chưa tốt nghiệp ở kỳ thi hoặc lần xét công nhận TN THCS trước (nếu có)

- Tổ chức kiểm tra các môn cho từng trường hợp đối với người học chưa tốt nghiệp hoặc chưa dự thi, dự xét tốt nghiệp các năm trước (nếu có)

Từ 21 đến 27/4/2017

6

Tổ chức tự kiểm tra hồ sơ tại trường

14 giờ ngày 27/4/2017

7

- Tham gia kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS tại Phòng GDĐT Tân Biên.

- Nhận Quyết định thành lập hội đồng xét công nhận TN THCS.

07 giờ ngày 03/5/2017

8

Tổ chức xét công nhận TNTHCS

- Họp hội đồng xét TN THCS

- Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ 2 lớp

- Nhập liệu.

- Kiểm tra nhập liệu.

- In danh sách tốt nghiệp, chép đĩa CD mẫu 3- TNTHCS

Từ ngày 04 đến 09/5/2017

9

Báo cáo về Phòng GDĐT Tân Biên

- Tờ trình đề nghị xét công nhận TN THCS

- Biên bản Hội đồng xét công nhận TN THCS

- Số học sinh đăng ký dự xét TN THCS

- Danh sách người học đăng ký dự xét công nhận TN THCS

- Danh sách người học được đề nghị công nhận TN THCS

- Bảng thống kê số liệu người học đăng ký dự xét công nhận TN THCS

- Bảng thống kê số liệu người học đề nghị công nhận TN THCS

Ngày 10/5/2017

10

Nhận Quyết định công nhận TN THCS tại Phòng GDĐT Tân Biên

Ngày 14/5/2017

11

Công bố danh sách và cấp giấy chứng nhận cho người học được công nhận TN THCS

- Trả lại hồ sơ không đủ điều kiện công nhận TN THCS (nếu có)

15/5/2017

 

III. TUYỂN SINH LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2017- 2018:

1

Hội nghị tập huấn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2017- 2018 (PGD)

 14 giờ 00 ngày 19/4/2017

2

 Hiệu trưởng ra Quyết định, ban hành Quyết định thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2017- 2018.

Ngày 22/5/2017

3

Trường THCS tổ chức nhận hồ sơ xin tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2017- 2018

Từ 01/6 đến 08/6/2017

4

Tổ chức tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2017- 2018

Ký tên, đóng dấu danh sách đề nghị trúng tuyển 6 năm 2017- 2018 (3 bộ giấy A 3)

Từ 10/6 đến 15/6/2017

5

Báo cáo về PGD

- Biên bản họp xét tuyển sinh 6 THCS năm học 2017- 2018

- Danh sách đề nghị trúng tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2017- 2018

16/6/2017

6

Nhận kết quả học sinh trúng tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2017- 2018 (PGDĐT)

22/6/2017

7

Công bố kết quả, niêm yết danh sách học sinh trung tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2017- 2018.

23/6/2017

 

III. TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2017- 2018:

1

Hội nghị tập huấn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017- 2018 (PGD)

 14 giờ 00 ngày 19/4/2017

2

- Các trường THCS phổ biến công tác tuyển sinh lớp 10 THPT cho cha mẹ học sinh

- Hướng dẫn học sinh lập hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 THPT 2017- 2018

Từ ngày 04/ 5/ 2017

 đến ngày 13/ 5/ 2017

3

Các thí sinh nộp hồ sơ tuyển thẳng vào trường THPT không chuyên gồm:

-         Học sinh dân tộc đang học trường nội trú.

-         Học sinh là dân tộc rất ít người (dưới 1 000 người).

Từ 15/ 5/ 2017

 đến 20/ 5/ 2017

4

Các thi sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường THPT thực hiện phương thức kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển; trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha

Từ 15/ 5/ 2017

 đến 20/ 5/ 2017

5

Lịch thi:

- Các trường THPT không chuyên

- Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha

 

02/6/2017

02; 03/6/2017

6

Các thi sinh nộp hồ sơ vào các trường THPT xét tuyển

Từ 20/7 đến 25/7/2017

7

Các thi sinh nộp hồ sơ vào các trường THPT xét tuyển chưa đủ chỉ tiêu và TTGDTX

Từ 25/7 đến 29/7/2017

 

            Trên đây là lịch công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016- 2017, tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2017- 2018. Đề nghị tất cả CBGV, CNV và học sinh nghiêm túc thực hiện!

 

Thí sinh tự mang hồ sơ tuyển 10 năm học 2017- 2018 đi nộp.

 

Nơi nhận

- tất cả CBGV, CNV và HS (t/h)

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

Tin khác